top of page
Screen Shot 2022-04-26 at 15.03_edited.jpg

סדרת סרטוני מבוא לתאוריה U

1 >
שלושת הפערים 
05:47

סרטון זה נוגע בשיבוש הגדול בו אנו חשים ברחבי העולם, ושלושת הפערים שנוצרו בחברה הגלובלית בה אנו חיים כיום.

Anchor 1
Anchor 11
Anchor 2

2 >
הפניית המצלמה
08:17

קטע מהסרט "אפקט הסקירה".

Anchor 3

3 >
מי אני?   
03:28

רפלקציה על הסרטון הקודם, ועל איך אנו יכולים להפנות את המצלמה על עצמנו.

Anchor 4

4 >
השכבות הנסתרות של הקרחון   06:58

על המבנים ועל פרדיגמות החשיבה היוצרות את המציאות העכשווית שלנו.

Anchor 5

5 >
מבוא לתיאוריה U  
09:39

על מחזור הלימוד העמוק של תיאוריה U, שלושת התנועות, והנקודה העיוורת של המנהיגות.

Anchor 6

6 >
הנחשה והדרה
06:33

על התהליך ההפוך להנחשה, שאנו קוראים לו הדרה.

Anchor 7

7 >
רמות הקשבה
08:25

ארבעת רמות ההקשבה ואיך הן משפיעות על אתגרי המנהיגות שלך.

Anchor 8

8 >
שדות של שיחה
11:22

מתאר רמות שונות של שיחה, ואיך שדות של שיחה נוצרים ומתנהגים.

Anchor 9

9 >
שיחה מחוללת
06:53

שיחה מחוללת, ואיך לזהות אותה

Anchor 10

10 >
ששת עקרונות ההנחשה  
09:59

ששת עקרונות ההנחשה, לסיכום פרק המבוא.

bottom of page