Screen Shot 2022-04-26 at 15.03_edited.jpg

סדרת סרטוני מבוא לתאוריה U

 1 >
שלושת הפערים 
05:47 

סרטון זה נוגע בשיבוש הגדול בו אנו חשים ברחבי העולם, ושלושת הפערים שנוצרו בחברה הגלובלית בה אנו חיים כיום.

 
 
 

2 >
הפניית המצלמה
08:17 

קטע מהסרט "אפקט הסקירה".

 

3 >
מי אני?   
03:28 

רפלקציה על הסרטון הקודם, ועל איך אנו יכולים להפנות את המצלמה על עצמנו.

 

4 >
השכבות הנסתרות של הקרחון   06:58 

על המבנים ועל פרדיגמות החשיבה היוצרות את המציאות העכשווית שלנו.

 

5 >
מבוא לתיאוריה U  
09:39 

על מחזור הלימוד העמוק של תיאוריה U, שלושת התנועות, והנקודה העיוורת של המנהיגות.

 

6 >
הנחשה והדרה
06:33 

על התהליך ההפוך להנחשה, שאנו קוראים לו הדרה.

 

7 >
רמות הקשבה
08:25 

ארבעת רמות ההקשבה ואיך הן משפיעות על אתגרי המנהיגות שלך.

 

8 >
שדות של שיחה
11:22 

מתאר רמות שונות של שיחה, ואיך שדות של שיחה נוצרים ומתנהגים.

 

9 >
שיחה מחוללת
06:53 

שיחה מחוללת, ואיך לזהות אותה

 

10 >
ששת עקרונות ההנחשה  
09:59 

ששת עקרונות ההנחשה, לסיכום פרק המבוא.