top of page

בוגרי המעבדה משתפים

"העבודה עם ה-U מאוד עזרה לי למרכז את עצמי"

שני אלדן חיימי

"תהליך אישי מאוד משמעותי... כאדם דתי היה לי מאוד מעניין לראות את החיבורים העמוקים בין השפה של ה-U לבין העולם הדתי והחסידי" 

שמעון ישראלי

"זה היה מסע מרתק שכל פעם הפתיע אותי מחדש"

הדס גנות דותן

"כל אחד מהכלים יש בו פוטנציאל עצום, אבל אני לוקחת את ההליכות הדיאלוגיות"

יעל קימלדורפר ליסק

"יותר מהכל התוכנית הזאת עזרה לי לגלות שאני יזמית... ושהכוח נמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו"

ענבל לימור

"אני מרגישה שהתהליך שעברתי פה בשלושת החודשים האחרוני עשה לי קודם כל סדר בראש, מיקד אותי, הבנתי איפה הבעיות שלי ואיפה החוזקות שלי"

דפנה דותן

"זכיתי להשתתף בתוכנית המנבטה... תודה רבה יובל ועמית, הייתם ההורים שלנו"

ד"ר תמר פשוט

"אני הרגשתי שמצאתי את הכלים, את הרעיונות, את הפרקטיקה, כדי לקדם את המיזם שלי"

ישיוואס אלפה

bottom of page