top of page
Landscape with Animals

מאמרים

Mountain Cliff Hiker

הנקודה העיוורת של המנהיגות

אוטו שרמר


 

תרגום המאמר: נועם שרון מתוך המגזין ׳אדם עולם׳

מנהיגות בימינו דורשת פנייה אל מקור הידע הפנימי שלנו. ועדיין, טכניקות של שיפור המצב הפנימי של המנהיג אינן נלמדות בבתי הספר למנהל. פרופ’ אוטו שרמר מ-MIT פיתח את תאוריית ה - U, טכניקה חברתית המאפשרת לאינדיבידואלים וקבוצות לפעול מתוך חיבור לאפשרות העתידית הגבוהה ביותר שלהם.

Touch

האם ניתן ללמוד מהעתיד?

דני גל

 

תיאוריה U מציעה אלטרנטיבה לתיאוריות התכנון הנלמדות ברוב בתי הספר לניהול ולמנהל עסקים בעולם. בעוד שרוב תיאוריות התכנון מלמדות אותנו להתבונן על העבר, על דפוסיו ומגמותיו, ולהסיק מכך על העתיד, תיאוריה U מזמינה אותנו לעבור לסוג אחר של למידה: למידה מן העתיד בשעה שהוא מתהווה. 

bottom of page